Kraftig vind og tørt vær liv styrker skogbranner i California