Det er selskapet Leonardo Helicopters som skal levere de nye politihelikoptrene, skriver Politidirektoratet i en pressemelding. De nye helikoptrene har betegnelsen AW 169.

– Politidirektoratet er godt fornøyd med avtalen som nå skal inngås. Med en samlet lokalisering på nytt beredskapssenter på Taraldrud vil de nye helikoptrene utgjøre en økning i politiets beredskap mot terror og annen alvorlig kriminalitet, skriver Politidirektoratet.

Kontrakten med Leonard Helicopters gjelder i ti år, og innebærer i første omgang tre helikoptre til en prislapp på til sammen 670 millioner kroner. Det inkluderer drift og vedlikehold.

De nye helikoptrene kan frakte seks personer i tillegg til besetningen, og har en betydelig større rekkevidde sammenlignet med dagens politihelikopter. Det kan også opereres fra andre baser i korte tidsperioder. Helikopteret kan også benyttes som ildstøtteplattform for skarpskyttere.

Leonardo Helicopters vant anbudskonkurransen over Airbus Helicopters. Kontrakten skal etter planen signeres i august.