Boligmegler ga uriktige opplysninger – må dekke nettkostnadene til kjøper