Regjeringen styrker tilbudet til barn utsatt for overgrep