Kommuneleger etterlyser presis koronainformasjon fra helseministeren

foto