Helsebyråden: – Veldig glad for at Oslo får de første Moderna-vaksinene

foto