Legemiddelverket publiserer rapport om vaksinebivirkninger

foto