Over 6.000 flere dødsfall i Sverige i fjor enn i et normalår

foto