Råfisklaget gir 2 millioner kroner til skreisatsing

foto