165 millioner ekstra til sikring og kartlegging av kvikkleireområder

foto