Riddu Riđđu i kulturministerens arbeidsgruppe for å redde sommerarrangementer

foto