Fortsatt betydelig skredfare – skuterløype stengt i Lyngen og Kvænangen

foto