Kaos rundt skoleutbygging – entreprenør glemte uteområde til 18 millioner kroner