Lege Mads Gilbert: Snøskredulykkene legger mer press på sykehuskapasiteten