Stor skredfare i Lyngen - her er det registrert 24 snøskred de siste dagene

foto