Høyre positive til regjeringens økonomiske koronaordninger