Av:
  • Torbjørn O. Karlsen

Massetesting i Nordreisa - foreløpig ett nytt smittetilfelle

Ordfører Hilde Nyvoll i Nordreisa