Liten økning i antall mottakere av arbeidsavklaringspenger