Utvalg: Norge bør ha nullvisjon – ingen liv bør gå tapt i kvikkleireskred

foto