Denne veien er svært dyr å brøyte for kommunen. Innbyggerne frykter den blir privat

foto