NVE-vedtak ble omgjort – nå må vannkraftverket droppes etter klage fra reinbeitedistrikt

foto