I dagens kommunestyre ble det bak lukkede dører vedtatt at Kjetil Hallen får får seks nye år i åremålsstillingen som rådmann.

Formannskapet foreslo i februar i år at rådmannens åremålsstilling skulle lyses ut for å skape en ryddig og ordentlig prosess, når kommunen først har åremålsstillinger.

Kommunestyret stemte i dag over tre forslag, hvor det ene sier at stillingen skal lyses ut, det andre å ansette en i fast stilling, og det tredje å tilby Hallen seks nye år i åremålsstilling. Et enstemmig kommunestyre gikk for den siste løsningen.

- Kommunestyret mente det var den beste løsningen, og resultatet er at Kjetil Hallen får seks nye år som rådmann i kommunen, sier ordfører Lidvart Jakobsen.