Stortingskandidat for Venstre gir 600.000 i valgkampstøtte