FN: Sulten i verden øker – 815 millioner er underernært

foto