Skjerpet sikkerhet ingen festdemper på World Pride