Importen av varer i juni var på 67 milliarder kroner, mens eksporten endte på 66,3 milliarder, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).

Spesielt øker importen på innførselen av varer, som utgjorde 13,2 milliarder mer enn i samme måned i fjor. Ifølge SSB skyldes økningen sterk oppgang i noen få varegrupper, da spesielt konstruksjoner til oljeplattformer og fly.

– Eksporten gikk også en del opp, med 5,9 milliarder kroner. Dette skyldes økt eksport av råolje, naturgass og fastlandsvarer. Oppsummert ga dette likevel et handelsunderskudd i juni, skriver SSB.