Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) slår alarm og ber Helsedirektoratet om å gjennomgå tallene og legge fram en korrekt rapport i løpet av 14 dager.

De siste årene har departementet basert seg på det nasjonale helseregisteret IPLOS som har anslått tallet på unge i aldershjem til rundt 130. I 2010 var det en økning til 166 som man trodde var forbigående.

Onsdag ble helseministeren klar over at SSB har et tall på 458 personer mellom 18 og 49 år som mot sin vilje bor på alders- eller sykehjem.

De høye tallene fra SSB bygger imidlertid også på det nasjonale helseregisteret IPLOS.

Derfor har helseministeren slått alarm og gitt Helsedirektoratet 14 dager på å klargjøre de faktiske forhold. I en melding fra departementet skriver helseministeren at hun onsdag ble gjort oppmerksom på at tallene kan være høyere enn tidligere antatt.

- Det er en usikkerhet vi ikke kan leve med og jeg ser svært alvorlig på denne saken, sier Strøm-Erichsen.

- Ingen unge personer med nedsatt funksjonsevne bør mot sin vilje bo i institusjoner beregnet på eldre. Vi har tatt kontakt med brukerorganisasjonene og skal holde et møte om tallgrunnlaget straks Helsedirektoratet har levert sin rapport, legger helseministeren til (©NTB).