Statsregnskapet i minus for første gang på over 20 år

foto