VG: – Liens oljekart mer omfattende i sitt første utkast

foto