Ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er dette første gang snittprisen for uke 29 oversteg 50 øre per kilowattime (kWh). Det er mer enn dobbelt så mye som tiårssnittet for samme uke, som er på 24,36 øre.

NVE melder samtidig at fyllingsgraden i norske kraftverks vannmagasiner sank med 0,4 prosentpoeng i løpet av forrige uke. Ved utgangen av uka var fyllingsgraden på 60,4 prosent.

– De høye strømprisene har to hovedårsaker. Det ene er tørken. Den andre er høyere brenselspriser. Prisene for å produsere kraft fra kull har økt med 50 prosent på et år, sier seksjonssjef Anton Eliston ved NVEs energiavdeling til NTB.

Trolig lavere priser i vinter

NVE forventer at nedbørsmengdene vil overstige fordampningen den neste uka. Det vil likevel ta lang tid å fylle opp vannmagasinene.

En må tilbake til 1996 for å finne et lavere fyllingsgrad for uke 29.

– Det ser ut til at prisene vil være noe lavere i vinter. På markedet tenker man at tørken vi er inne i, er en kortsiktig situasjon, og at det vil normalisere seg, sier Eliston.

Lav Statkraft-produksjon

Pressetalsmann Knut Fjerdingstad i Statkraft, et selskap med 231 vannkraftverk i Norge, beskriver situasjonen som veldig spesiell. I andre kvartal produserte Statkraft 20 prosent mindre strøm enn i samme periode i fjor.

– Det er klart at den ekstreme tørken vil prege situasjonen i ganske lang tid framover, og det vil ta tid før vi får tilbake normalsituasjonen. Grunnvannsnivået er lavt, og når det først begynner å regne, vil mye av regnet bli grunnvann før det går som tilsig til magasinene våre, sier Fjerdingstad til NTB.

– Samtidig ser vi at vi drar veldig nytte av den fleksibiliteten store vannkraftverk har. Systemet gir oss muligheten for å kjøre når det er behov, og stanse når det trengs. Det er ingen grunn til å krisemaksimere, sier Fjerdingstad.

Været kan ramme Hydro

Norsk Hydro har 25 kraftverk fordelt på fylkene Telemark, Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. Produksjonen går foreløpig som normalt.

– Våre kraftverk har fram til nå hatt en relativt normal fyllingsgrad for årstiden. Vi har produsert litt mer enn normalt, og hatt en oppgang på noen prosent sammenlignet med samme periode i fjor, sier informasjonsdirektør Halvor Molland til NTB.

Molland understreker at den videre produksjonen avhenger av været framover.

– Dersom tilsiget blir lavere enn normalt, blir vår produksjon også påvirket. Vår kraftproduksjon går til aluminiumsproduksjon der vi har et stabilt behov for elektrisitet. Dersom produksjonen synker, balanserer vi dette gjennom å kjøpe mer kraft fra andre aktører, sier han.

Kraftverk står stille

De historisk høye strømprisene bidrar til å begrense tapet for kraftprodusentene. Flere mindre kraftselskaper sitter imidlertid langt dårligere i det enn Norsk Hydro og Statkraft.

– Det er kjempetøft. To av de tre elvekraftverkene våre står. Det finnes ikke vann i elvene, sier daglig leder Stig Falling i det Ålesund-baserte kraftselskapet Tafjord Kraft til NRK.

Også Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE), Eidsiva Vannkraft, og Trønderenergi forteller om lite tilfang av vann. Ifølge kommunikasjonsrådgiver Tore Wuttudal i Trønderenergi har ikke tilsiget av vann i Trøndelag vært så lite siden 1958.