Biden dro rett på koronamarkering: Viktig å minnes ofrene for å leges som nasjon

foto