Handelsstanden i Oslo er bekymret for fulle varelagre