Nav-spådom: Flere utenfor arbeidslivet, men mangel på arbeidskraft

foto