Lørenskog-etterforskningen: Samlet merkostnad på 19 millioner kroner