Kristin Røymo ansatt som ny direktør for Nav i Troms og Finnmark

foto