Norsk Bonde- og Småbrukarlag stiller krav til regjeringen

foto