Storfjord har meldt seg ut av Kvenkultursenter-samarbeidet. Det sparer kommunen 29.000 kroner på

foto