Redusert kapasitet over Lyngen - kanskje ut året

foto