Hvem får ansvaret for 168 kilometer fylkesvei?

foto