Skole evakuert i Sverige etter funn av eksplosiver