Bøndene krever 1,92 milliarder kroner i årets jordbruksoppgjør

foto