Norsk politi i Hellas for å avklare ID til syrere som skal til Norge

foto