WHO: Flokkimmunitet mot korona blir ikke oppnådd i 2021