Ordfører: Trolig hjemmeskole i Gjerdrum første skoleuke på grunn av skredet

foto