FHI kritiserer kommuner for skolestengning før jul

foto