Politiet i Oslo-regionen opprettholder operativ tilstedeværelse

foto