Landbruksdirektoratet har utbetalt over 10 millioner til krisefôring av rein

foto