750 millioner kroner til hardt rammende virksomheter

foto