ESB venter uendret rente i eurosonen ut året

foto