Aktor vil ha åtte og et halvt års fengsel for terrortiltalt fembarnsfar

foto